Korzyści uczestnictwa w programie

W związku z realizowaną przez Ministerstwo Finansów kampanią dotyczącą walki z szarą strefą i nieuczciwą konkurencją, a co za tym idzie prześwietlaniem przedsiębiorstw pod kątem ich zadłużenia wobec jednostek administracyjno-skarbowych, a także wieloma zmianami w prawie, jak choćby wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, stworzyliśmy platformę, która pomoże osobom prowadzącym działalność gospodarczą uporać się ze wszystkimi wymogami resortu finansów.

Celem naszej platformy jest docenianie rzetelnych firm i jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji w postaci tych przedsiębiorstw, które starają się wykorzystać luki w prawie lub innymi metodami obejść przepisy, unikając przy tym regulowania swoich zobowiązań płatniczych.

Kampania ma również informować wszystkich przedsiębiorców o zmianach w prawie, które ich dotyczą. Z naszej domeny mogą uzyskać wiedzę o nowelizacjach przepisów, sytuacji rynkowej w danych branżach, zmianach trendów. W ten sposób, również poprzez newsletter - w jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pełną wiedzę na tematy, które żywotnie go interesują. Chodzi nam o to, aby każdy właściciel firmy posiadał wiedzę o zmianach w prawie już na etapie ich planowania, np. jeszcze w trakcie prowadzenia prac legislacyjnych czy przeprowadzania konsultacji społecznych. W ten sposób będzie mógł przygotować się i swoją firmę na nowe zasady, do których w mniej lub bardziej odległej przyszłości będzie musiał się dostosować.



O czym informuje Certyfikat?

- Brak zaległości w ZUS
- Brak zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym
- Firma zweryfikowana w KRS, CEIDG, GUS, VIES, MF
- Aktywna strona internetowa
- Rezydencja podatkowa w Polsce
- Firma zarejestowana jako podatnik VAT
- Status czynnego podatnika VAT / VAT EU

W związku z pojawieniem się możliwości
elektronicznego pozyskania zaświadczenia o niezaleganiu
można swobodnie przejść na stronę:

ZUS US

Teraz jeszcze szybciej złożysz wniosek
i przystąpisz do kampanii społecznej #niezalegamy

Przystąp do kampanii społecznej

#NIEZALEGAMY

Oferta promocyjna 29,50 zł/mc brutto* * 354 zł brutto - płatność jednorazowa za rok
Pakiet zawiera:
roczny abonament
uczestnictwa w kampanii
indywidualną pieczęć #NIEZALEGAM
certyfikat
w formie ramki
logo certyfikatu w formie elektronicznej

(do zamieszczenia na swojej stronie internetowych oraz w materiałach reklamowych i dokumentach firmowych)

Nie masz jeszcze dokumentów potwierdzających nie zaleganie? Prześlij je później! Na dosłanie dokumentów masz 3 miesiące.

Złóż wniosek

Nie masz jeszcze dokumentów
potwierdzających nie zaleganie? Prześlij je później!

Na dosłanie dokumentów masz 3 miesiące.

Dodaj dokumenty
potwierdzające niezaleganie:

Aktualności
Źródło: biznes.onet.pl

Przedsiębiorco! Jeśli nie zalegasz w ZUS i Urzędzie Skarbowym to zgłoś się po certyfikat

Ostatnie informacje o utworzeniu przez Ministerstwo Finansów “czarnej listy” nierzetelnych podatników przez wielu przedsiębiorców zostały przyjęte z entuzjazmem. Zdaniem niektórych pozwoli to na wyeliminowanie kontrahentów, którzy “psują rynek”. Z drugiej strony narastają jednak obawy, co do przypadkowego umieszczenia na liście tych podatników, którzy dochowali należytej staranności. Również przeszukiwanie zasobów w celu sprawdzenia, czy nasz partner biznesowy jest wiarygodny, może nastręczać dodatkowych nakładów pracy.

Drastyczny spadek nastrojów w niemieckiej gospodarce. W tle globalne konflikty

Wskaźnik instytutu ZEW, pokazujący nastroje w niemieckiej gospodarce, spadł do poziomu -21,1 pkt. w czerwcu, podczas gdy analitycy spodziewali się... -5,8 pkt. To spadek miesiąc do miesiąca o 19 pkt. Ostatni raz tak słabe wyniki wskaźnik miał w październiku i listopadzie 2018 r.

Rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej. Premier: to usuwanie pułapek

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy antylichwiarskiej. Zakłada ona karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat dla każdego, kto oferuje pożyczki lichwiarskie.

Zerwano kontrakt na budowę kolejnego odcinka Via Baltica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowę z firmą Impresa Pizzarotti na budowę 24-km odcinka drogi S61 Via Baltica z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. Powodem zerwania kontraktu był brak realizacji jego zapisów.

Trybunał Sprawiedliwości UE: niemieckie opłaty za użytkowanie dróg sprzeczne z unijnym prawem

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł, że winieta za użytkowanie dróg w Niemczech przez samochody osobowe jest sprzeczna z prawem Unii. To ważna decyzja m.in. dla milionów polskich kierowców, przejeżdżających przez Niemcy.

Amerykańskie piłkarki generują większe przychody niż piłkarze. Federacja przedstawiła dane

Kobieca piłka może przynosić pieniądze (czasami nawet większe niż męska) i są na to dowody. Z audytu sprawozdań finansowych Amerykańskiej Federacji Piłki Nożnej (U.S. Soccer Federation) wynika, że w latach 2016-2018 reprezentacja kobiet Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej przyniosła większe przychody niż reprezentacja mężczyzn. Mecze piłkarek wygenerowały 50,8 mln dol., piłkarzy - 49,9 mln dol. - informuje "Wall Street Journal".

W I kwartale 2019 roku
powstanie ogólno dostępna
baza firm posiadających
certyfikat kampanii

#NIEZALEGAMY

Kontakt

#niezalegamy
Al. Solidarności 147/33
00-898 Warszawa

Kontakt:
tel. +48 600-922-527
E-mail: biuro@niezalegamy.org