Korzyści uczestnictwa w programie

W związku z realizowaną przez Ministerstwo Finansów kampanią dotyczącą walki z szarą strefą i nieuczciwą konkurencją, a co za tym idzie prześwietlaniem przedsiębiorstw pod kątem ich zadłużenia wobec jednostek administracyjno-skarbowych, a także wieloma zmianami w prawie, jak choćby wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, stworzyliśmy platformę, która pomoże osobom prowadzącym działalność gospodarczą uporać się ze wszystkimi wymogami resortu finansów.

Celem naszej platformy jest docenianie rzetelnych firm i jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji w postaci tych przedsiębiorstw, które starają się wykorzystać luki w prawie lub innymi metodami obejść przepisy, unikając przy tym regulowania swoich zobowiązań płatniczych.

Kampania ma również informować wszystkich przedsiębiorców o zmianach w prawie, które ich dotyczą. Z naszej domeny mogą uzyskać wiedzę o nowelizacjach przepisów, sytuacji rynkowej w danych branżach, zmianach trendów. W ten sposób, również poprzez newsletter - w jednym miejscu przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pełną wiedzę na tematy, które żywotnie go interesują. Chodzi nam o to, aby każdy właściciel firmy posiadał wiedzę o zmianach w prawie już na etapie ich planowania, np. jeszcze w trakcie prowadzenia prac legislacyjnych czy przeprowadzania konsultacji społecznych. W ten sposób będzie mógł przygotować się i swoją firmę na nowe zasady, do których w mniej lub bardziej odległej przyszłości będzie musiał się dostosować.O czym informuje Certyfikat?

- Brak zaległości w ZUS
- Brak zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym
- Firma zweryfikowana w KRS, CEIDG, GUS, VIES, MF
- Aktywna strona internetowa
- Rezydencja podatkowa w Polsce
- Firma zarejestowana jako podatnik VAT
- Status czynnego podatnika VAT / VAT EU

W związku z pojawieniem się możliwości
elektronicznego pozyskania zaświadczenia o niezaleganiu
można swobodnie przejść na stronę:

ZUS US

Teraz jeszcze szybciej złożysz wniosek
i przystąpisz do kampanii społecznej #niezalegamy

Przystąp do kampanii społecznej

#NIEZALEGAMY

Oferta promocyjna 29,50 zł/mc brutto* * 354 zł brutto - płatność jednorazowa za rok
Pakiet zawiera:
roczny abonament
uczestnictwa w kampanii
indywidualną pieczęć #NIEZALEGAM
certyfikat
w formie ramki
logo certyfikatu w formie elektronicznej

(do zamieszczenia na swojej stronie internetowych oraz w materiałach reklamowych i dokumentach firmowych)

Nie masz jeszcze dokumentów potwierdzających nie zaleganie? Prześlij je później! Na dosłanie dokumentów masz 3 miesiące.

Złóż wniosek

Nie masz jeszcze dokumentów
potwierdzających nie zaleganie? Prześlij je później!

Na dosłanie dokumentów masz 3 miesiące.

Dodaj dokumenty
potwierdzające niezaleganie:

Aktualności
Źródło: biznes.onet.pl

Przedsiębiorco! Jeśli nie zalegasz w ZUS i Urzędzie Skarbowym to zgłoś się po certyfikat

Ostatnie informacje o utworzeniu przez Ministerstwo Finansów “czarnej listy” nierzetelnych podatników przez wielu przedsiębiorców zostały przyjęte z entuzjazmem. Zdaniem niektórych pozwoli to na wyeliminowanie kontrahentów, którzy “psują rynek”. Z drugiej strony narastają jednak obawy, co do przypadkowego umieszczenia na liście tych podatników, którzy dochowali należytej staranności. Również przeszukiwanie zasobów w celu sprawdzenia, czy nasz partner biznesowy jest wiarygodny, może nastręczać dodatkowych nakładów pracy.

Ceny paliw spadły. Jak długo ten trend się utrzyma?

Benzyna Pb98 za 5,46-5,47 zł/l, Pb95 za 5,02-5,13 zł/l, olej napędowy ON za 4,95-5,06 zł/l, autogaz LPG za 1,95-2,02 zł/l - to prognozowane średnie ceny paliw na stacjach w tygodniu od 19 do 25 sierpnia 2019 r. Analitycy e-petrol.pl spodziewają się, że ceny paliw będą dalej spadać.

Agencja Reutera: tymczasowe licencje handlowe dla firmy Huawei zostaną przedłużone

Agencja Reutera donosi, że Stany Zjednoczone najprawdopodobniej przedłużą tymczasowe licencje handlowe nadane firmie Huawei. Anonimowe źrodła przekazały, że licencje mają obowiązywać przez kolejne 90 dni.

"Godziny ciszy" w sklepach. Handel coraz przyjaźniejszy dla osób z autyzmem

Sklepy stają się coraz przyjaźniejsze dla osób ze spektrum autyzmu. Po poszerzeniu akcji "Godziny ciszy" do całej sieci hipermarketów Auchan nad wprowadzeniem takich rozwiązań zastanawiają się kolejne sieci spożywcze.

Ministerstwo przypomina, że wniosek o 500 plus nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus" nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych dokumentów. Nie ma obowiązku m.in. dostarczenia orzeczenia o rozwodzie, separacji czy o miejscu zamieszkania dziecka.

Dokument rządu Wielkiej Brytanii: twardy brexit to braki żywności i leków, chaos w transporcie

Gdyby doszło do bezumownego wyjścia z UE, czyli tak zwanego twardego brexitu, to Wielka Brytania będzie borykała się z brakami żywności, leków i paliwa oraz z chaosem i opóźnieniami w transporcie przez kanał La Manche. O takich skutkach informuje "The Sunday Times", którego redakcja dotarła do niejawnych rządowych dokumentów.

W I kwartale 2019 roku
powstanie ogólno dostępna
baza firm posiadających
certyfikat kampanii

#NIEZALEGAMY

Kontakt

#niezalegamy
Al. Solidarności 147/33
00-898 Warszawa

Kontakt:
tel. +48 600-922-527
E-mail: biuro@niezalegamy.org